This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Adrenal Cerrahisi
Etiketleradrenal, adrenalektomi, adrenal bez, diseksiyon, laparoskopi, transabdominal, video
AmaçGünümüzde küçük fonksiyonel kitlelerde altın standart olarak kabul edilen laparoskopik adrenalektomi ameliyatları videolar ile anlatılmaktadır. Bu modül transabdominal, lateral retroperitoneal ve posterior retroperitoneal adrenalektomi ameliyatlarını gösteren videoları içermektedir.
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Etiketlerdiseksiyon, median ven, ven, adrenal, adrenal bez, hiperaldosteronizm, hiperadrenokortisizm, insidentaloma, konstast, MRI, retroperitonal, transabdominal, adrenalektomi, laparoskopi
AmaçAdrenal bez anatomisi ve fizyolojisini içeren kısa bilgilerle başlayan bu modülde, adrenal bez hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Klinik uygulamada adrenal insidental bir kitle ile karşılaşıldığı zaman yaklaşımın ne olması gerektiği, görüntüleme tetkikleri ile bu kitlelerin selim/habis ayırımının nasıl yapıldığı, cerrahi tedavi endikasyonları, cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır.