This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Adrenal Cerrahisi
Etiketleradrenal, adrenalektomi, adrenal bez, diseksiyon, laparoskopi, transabdominal, video
AmaçGünümüzde küçük fonksiyonel kitlelerde altın standart olarak kabul edilen laparoskopik adrenalektomi ameliyatları videolar ile anlatılmaktadır. Bu modül transabdominal, lateral retroperitoneal ve posterior retroperitoneal adrenalektomi ameliyatlarını gösteren videoları içermektedir.
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Etiketlerdiseksiyon, median ven, ven, adrenal, adrenal bez, hiperaldosteronizm, hiperadrenokortisizm, insidentaloma, konstast, MRI, retroperitonal, transabdominal, adrenalektomi, laparoskopi
AmaçAdrenal bez anatomisi ve fizyolojisini içeren kısa bilgilerle başlayan bu modülde, adrenal bez hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Klinik uygulamada adrenal insidental bir kitle ile karşılaşıldığı zaman yaklaşımın ne olması gerektiği, görüntüleme tetkikleri ile bu kitlelerin selim/habis ayırımının nasıl yapıldığı, cerrahi tedavi endikasyonları, cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır.
Akut Karında Tanısal Laparoskopi
Etiketlerlaparoskopi, akut karın
AmaçBu modülde, akut karında videoendoskopik cerrahinin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Elektif Eksploratuvar Laparotomi
Etiketlerlaparoskopi, laparotomi, cerrahisi endikasyon, ağrı, fizyopatoloji, eksplorasyon
AmaçGerek acil, gerekse elektif operasyonlarda yapılan batın içi eksplorasyon her cerrahın karşılaştığı bir durumdur. Bu modülde öncelikle batın içi ile ilgili fizyolojik bilgiler gözden geçirilecek ve ardından eksplorasyon teknikleri hakkında bilgi sunulacaktır.
Komplikasyonlar
Etiketlerkanser, laparoskopi, ligasyon, MRI, tiroid, tiroid kanseri
AmaçTiroid ameliyatları sonrası gelişebilecek komplikasyonlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Laparoskopik Apandektomi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik apandektominin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Biliopankreatik Diversion-Duodenal Switch
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik biliopankreatik diversion-duodenal switch hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Duodenografi
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik duodenorafinin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Kasık Fıtıkları
Etiketlerlaparoskopi, fıtık, fıtık onarımları, cerrahisi endikasyon, TAPP
AmaçLaparoskopik kasık fıtığı onarım tekniklerinin detaylı bir şekilde ameliyat videoları eşliğinde sunulması ve cerrahların bu konuda bilgilendirilmesi.
Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisinde Alt Yapı ve Eğitim
Etiketlerlaparoskopik kolesistektomi, laparoskopi, kolon, rektum
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolan ve rektum cerrahisinde alt yapi ve egitim hakkında bilgi vermektir.
DönemAralık 2011
Laparoskopik Kolesistektomide Profilaktik Antibiyotiğin Rolü Metaanaliz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, antibiyotik, laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolesistektomide profilaktik antibiyotiğin ne zaman kullanılıp kullanılmayacağı konusunda görüş bildirmek ve tartışmaktır.
DönemMayıs 2012
Trokar Yeri Fıtıkları - Sistemik Derleme
Etiketlerfıtık, laparoskopi, derleme, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makalenin amacı trokar yeri fıtıkları hakkında bilgi ve örnekleri belirtmektir.