This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Araştırmaların Etik Boyutu
Etiketlertez hazırlama, onam, dilimleme, korsanlık
AmaçBu modülde, katılımcılara tıp etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, tıbbi etik sorunların farkına varma, aydınlatılmış onamı etik açıdan tanımlama, insan hakları kavramının tarihsel köklerini tanımlama, bilim üretimindeki temel ilkeleri tanımlama, tıp alanında araştırmacının etik sorumluluğunu tanımlama, yayın etiğinin temel tanımlarını kavrama konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Aydınlatılmış Onam
Etiketlermesleki destek, onam, bilimsel yayın
Amaç"Aydınlatılmış Onam" kursu erişkin yaşta, akli dengesi yerinde olan bir hastanın herhangi bir inceleme ve tedavi için onam vermek ya da vermemek hakkı üzerine hukuki ve prosedürel süreçler hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.