This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Mamografik Tarama BI-RADS Mamografi BI-RADS US
Etiketlerbi-rads, meme, mamografi, ultrasonografi, tarama
AmaçBu modülde; mamografik tarama ve bi-rads sistemine göre mamografi ve US taramaları hakkında tartışılacaktır.
Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi
Etiketlerultrasonografi, tiroid
AmaçTiroid nodüllerinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi, selim ve malign nodül özellikleri, İİAB endikasyonları, servikal lenf ganglionlarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Etiketlerkanser, tiroid, tiroid kanseri, nodüler guatr, multinodüler guatr, soliter nodüler guatr, fonksiyon testleri, TSH, tiroid sintigrafisi, kalsitonin, tiroglobulin, otoimmün tiroid antikorları, ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, foliküler neoplazi, hürthle hücreli neoplazi, tiroidektomi, hemitiroidektomi, subtotal tiroidektomi, total tiroidektomi
AmaçBu eğitim modülünün amacı tiroidde yakınma sonucu ya da insidental olarak saptanan nodüllere rasyonel klinik yaklaşım basamaklarını (öykü, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme), bahsi geçen her bir basamakta dikkat edilmesi gereken pratik noktaları, cerrahi tedavi gerektiren durumları ve cerrahi tedavi prensiplerini kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve uzman görüşler doğrultusunda izleyiciye aktarmaktır.
Apandisit ve safra taşlarının saptanması amacıyla cerrah tarafından yatak başında uygulanan ultrasonografi: Sistematik derleme ve meta-analiz
Etiketlerapandisit, safra kesesi, safra yolu, ultrasonografi, kanıta dayalı tıp, makale
Amaç